ข้อคิดเห็น (Comments Setting)

ใส่ส่วนของการตั้งค่าข้อคิดเห็น เป็นการตั้งค่าการใช้งานที่เรียกว่่า Comment ที่สามารถให้ผู้อ่านร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวที่ผู้อ่านสนใจ ในการตั้งค่านี้จะเป็นการตั้งค่าสิทธิการแสดงความคิดเห็นและส่วนอื่นๆ เราไปดูกันครับว่ามาอะไรบ้างในส่วนของการตั้งค่าข้อคิดเห็น

 • ข้อคิดเห็น (Comments)
  โชว์ข้อความที่ผู้อ่านร่วมแสดงความคิดเห็นในบล๊อกคุณ

 • ใครสามารถแสดงความคิดเห็น (Who Can Comment?)
  แบ่งออกเป็น 4 ประเภทที่จะสามารถใช้งานระบบแสดงความคิดเห็นได้คือ
  1. ทุกคน - รวมถึงผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ
  2. ผู้ใช้ที่จดทะเบียน - รวม OpenID
  3. ผู้ใช้ที่มีบัญชี Google
  4. เฉพาะสมาชิกของบล็อกนี้

 • การจัดวางฟอร์มความคิดเห็น (Comment Form Placement)
  เป็นการแสดงกรอบการแสดงความคิดเห็นว่าจะแสดงตรงไหน

 • ความคิดเห็นเริ่มต้นสำหรับบทความ (Comments Default for Posts)
  ตั้งค่าว่าให้บทความมีการแสดงความคิดเห็น

 • ลิงก์ย้อนกลับ (Backlinks)
  ให้ผู้เขียนแสดง Link ย้อนกลับ หรือ Link บล๊อกของผู้แสดงความคิดเห็นได้

 • ค่าเริ่มต้นของลิงก์ย้อนกลับสำหรับบทความ (Backlinks Default for Posts)
  การตั้งค่าว่าจะให้บทความไหนแสดง Link ย้อนกลับ

 • รูปแบบเวลาในส่วนความคิดเห็น (Comments Timestamp Format)
  รูปแบบเวลาในกรอบแสดงความคิดเห็น

 • ข้อความของฟอร์มความคิดเห็น (Comment Form Message)
  สร้างข้อความร่างไว้สำหรับแสดงความคิดเห็น ในกรณีที่ต้องใช้หลายๆครั้ง เพื่อความสะดวก

 • การจัดการความคิดเห็น (Comment moderation)
  ตรวจสอบความคิดเห็นก่อนที่จะเผยแพร่ เมื่อมีผู้แสดงความคิดเห็นระบบจะให้เราตรวจสอบก่อนแสดงผลในบล๊อกเรา

 • แสดงการตรวจสอบคำสำหรับความคิดเห็นหรือไม่ (Show word verification for comments?)
  การทำงานนี้จะกำหนดให้คนที่แสดงความคิดเห็นในบล็อกของคุณป้อนการยืนยันคำ ซึ่งจะช่วยลดสแปมความคิดเห็น

 • แสดงรูปภาพโปรไฟล์บนความคิดเห็นหรือไม่ (Show profile images on comments?)
  ให้ผู้แสดงความคิดเห็นสามารถแสดงรูปภาพของตนเองได้

 • อีเมลสำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีความคิดเห็นใหม่ (Comment Notification Email)
  แจ้งเตือนทาง E-mail เมื่อมีความคิดเห็นใหม่ ให้ใส่ชื่อ E-mail ที่ต้องการรับลงไปได้เลยครับ
หน้า การตั้งค่า (Setting)

1 ความคิดเห็น:

phoo กล่าวว่า...

ผมลองทำหลายอย่าง แต่กล่องแสดงความคิดเห็นไม่มีเหมือนอย่างนี้ มีแต่ข้อความแสดงความคิดเห็นและต้องคลิกเข้าไปเพื่อเขียนข้อความได้

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Design Blog, Make Online Money